Adatvédelmi nyilatkozat

A Synergon Informatika Nyrt. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.
A Synergon Informatika Nyrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Synergon Informatika Nyrt. részére az Interneten keresztül, adatainak a Synergon Informatika Nyrt. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.
Ön az adatai megadásával felhatalmazza a Synergon Informatika NyRt-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő felhasználására.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.

A Synergon Informatika Nyrt. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel.
Az Adatvédelmi Nyilatkozatot a Synergon Informatika Nyrt. jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a Synergon Informatika Nyrt. nyitólapján (www.synergon.hu), valamint az egyes weboldalak alján.

Személyes adatok

A Synergon Informatika Nyrt. oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Synergon Informatika NyRt-nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a Synergon Informatika Nyrt. közötti kapcsolat javítása érdekében történik.

Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga van jelezni amennyiben nem kívánja , ha a Synergon Informatika Nyrt. az adatokat további megkeresés céljára felhasználná, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a Synergon Informatika Nyrt. tiszteletben tartja kérését.

Az adatkezelés célja

A Synergon Informatika Nyrt. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A Synergon Informatika Nyrt. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

A Synergon Informatika Nyrt. ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Synergon Informatika Nyrt. a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, terjed.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a Synergon Informatika NyRt-nél miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás

Az oldalakon megadott információkat a Synergon Informatika Nyrt. és egyes külső felek marketing céljára is felhasználhatják. Mielőtt azonban erre sor kerülne, beleegyezését kérjük az adatok ilyen jellegű felhasználásához.

A Synergon Informatika Nyrt. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések

Bizonyos esetekben az adott Synergon Informatika Nyrt. oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.

Az adatok biztonsága és minősége

A Synergon Informatika Nyrt. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Információ megadása

Időről időre előfordul, hogy az Ön által a Synergon Informatika Nyrt. oldalain megadott adatokat más forrásokból származó adatokkal egészítjük ki; ilyenek például az Ön címét ellenőrző vagy az üzleti tevékenységével kapcsolatos egyéb elérhető adatok. Ily módon igyekszünk megőrizni az összegyűjtött adatok pontosságát és törekszünk szolgáltatásaink színvonalának emelésére.

Gyermekek adatvédelme

A Synergon Informatika Nyrt. elkötelezte magát a gyermekek adatvédelmi érdekeinek védelme mellett. A Synergon Informatika Nyrt. tudatosan nem gyűjti a magukat 17 évesnek vagy fiatalabbnak valló gyermekek adatait, és weblapjai tartalmát nem 17 évnél fiatalabbak számára állítja össze.

Szállítók

A Synergon Informatika Nyrt. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A Synergon Informatika Nyrt. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a Synergon Informatika Nyrt. alapelveivel megegyezően kezelje.

Cookie-k és külső médiacégek

A Synergon Informatika Nyrt. az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

Cookie

A “cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat, de a cookie-k alapján számítógépét azonosítani tudjuk. A cookie-k általában “munkafolyamat” cookie-k vagy “állandó” cookie-k.

“Munkafolyamat” cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik.

“Állandó” cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az “állandó” cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.

Külső médiacégek

A Synergon Informatika Nyrt. külső cégek médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén Synergon Informatika Nyrt. termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a Synergon Informatika Nyrt. reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a Synergon Informatika Nyrt. adatbázisaihoz.

Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A Synergon Informatika Nyrt. nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.

Személyre szabott URL hivatkozások

A Synergon Informatika Nyrt. alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a Synergon Informatika Nyrt. adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően.

Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a Synergon Informatika Nyrt. az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a Synergon Informatika Nyrt. ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.

Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb kormányzati megidézés, kezességvállalás vagy rendelet miatt a személyes adatok közzétehetők.

A Synergon Informatika Nyrt. felelősségének kizárása

A Synergon Informatika Nyrt. az általa működtetett oldalon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a Synergon Informatika Nyrt. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a Synergon Informatika Nyrt. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Synergon az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Amennyiben a weboldal használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes tájékozott hozzájárulásának beszerzését is.

Nem a Synergon Informatika Nyrt. oldalaira mutató hivatkozások

A Synergon Informatika Nyrt. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A Synergon Informatika Nyrt. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget.

Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a Synergon Informatika NyRt-vel. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Változtatásra vonatkozó értesítések

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2009. április 30.

Amennyiben a Synergon Informatika Nyrt. jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzé tesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben az info@synergon.hu címre.

Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a Synergon Informatika Nyrt. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A Synergon Informatika Nyrt. a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.